מגמות השינוי בעולם רואי החשבון

משרדי רואי חשבון : כמה מגמות עסקיות ייעלמו בתוך כמה שנים. מגמות אחרות ישנו את הדרך בה אנו עובדים. חברות שרוצות לצמוח מתעמקות בהבנת המגמות, קובעת אסטרטגיה, יעדים ותוכניות פעולה במטרה לקבוע מהלכים שיביאו את העסק למקום שבו הם חפצים להיות. חברות מתקדמות הן אלה שיכולות לראות את התמונה הגדולה יותר ולאמץ שיטות עבודה חדשות.גם חברות רואי חשבון מאמצות את המגמות הללו ומשנות את שיטות העבודה היום יומיות שלהם.