עצמאות כלכלית מהי ? וכיצד ניתן להגיע אליה?

עצמאות כלכלית מגדרת כיחס שבין ההכנסה מנכסים לבין רמת החיים. הכוונה שההכנסה הפסיבית ללא עבודה שווה לרמת החיים. לדוגמא, מי שעלות רמת החיים שלו עומדת על 20.000 ₪, ומקבל באופן פאסיבי 20.000 ₪ (שכירות מנכסים, תיק השקעות, שותפות בעסק אחר) הגיע לעצמאות כלכלית. אותה אדם שמקבל באופן פאסיבי כ 10.000 ₪ הגיע לעצמאות של 50 אחוז בלבד.