כוח התמדה

 

מספרים על איכר אחד שהגיע לחכם ואמר לו " אדוני אבקש את עצתך" החכם ביקש ממנו להסביר מה הבעיה, "אני מרגיש תקוע" ענה, לא היה מספיק גשם ולכן היבול היה דל, הפועל שלי חלה ולכן הייתי צריך לקצור לבדי את כל החיטה, ואחרי שהעמסתי הכול על העגלה היא נתקעה בבוץ לפני הגשר" .

ענה לו החכם,  הנהר חוצב דרכו בסלע הקשה ומפלס לעצמו דרך, לא באמצעות כוח אלה באמצעות כוח ההתמדה.

אסף האיכר מספר חברים שעזרו לו להוציא את העגלה מהבוץ, אך עד שהוא הגיע לכיכר השוק להציג את מרכולתו חלפו מספר ימים אחרי שכל החקלאים כבר מכרו. פתאום הפכה החיטה למוצר נדרש, לא רק שהאיכר מכר את החיטה במחיר יקר במיוחד הוא קיבל הצעה מבעלים של תחנת קמח גדולה להיות ספק החיטה שלהם.

לפעמים אתה מרגיש תקוע ? דע לך,  שבכוח ההתמדה תוכל להתגבר על כל מכשול ולהגיע ליעד שבחרת.