אסטרטגיה עסקית – שיעור חמישי

מודל S,W,O,T

תהליך ה SWOT עוזר לארגון לאבחן ולהבין מה קורה בסביבה הפנימית  והחיצונית שלה. הוא עושה ניתוח של חוזקות וחולשות הארגון. הניתוח הוא אינו אירוע טכני, הוא דורש מעורבות של גורמים רבים בארגון , התהליך חייב להיות מובנה כדי שבסופו של דבר נוכל להגיע להחלטות אסטרטגיות ולבניית אסטרטגיה. בתהליך זה ההתמקדות תהיה ב S + W  , לבחון חולשות וחוזקות ולשנות היכן שצריך, להתארגן ולהשפיע כציד לנטרל איומים ולנצל הזדמנויות' ישנם  מס' שלבים בתהליך :

  1. הגדרת מימדים – הגדרת המימדים שלפיהם נבחן את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון . המימדים יכולים להיות פנימיים ( כ"אף תזרים, מבנה ארגוני, לקוחות וכו' ) או חיצוניים ( מצב כלכלי, לקוחות פוטנציאלים וכו ) .
  2. ביצוע אינטגרציה בין הסביבות – יצירת שילוב בין O + S , ובין W + T .  כאשר חוזקה פוגשת הזדמנות , כאשר S פוגש O– זהו המנוף של הארגון . כאשר חולשה פוגשת איום, כאשר W פוגש T זוהי הבטן הרכה של הארגון .

External Analysis  –  ניתוח הסביבה החיצונית, ניתוח O + T , איומים + הזדמנויות בסביבת הארגון .

Inetrnal Analyzis  – ניתוח פנימי של הארגון, חוזקות מול חולשות , S+W .  הניתוח הפנימי מדבר על הכרת הארגון, הכרת החולשות והחוזקות שלו , הכרת הדינמיקה של הארגון , זיהוי בעיות ויכולת לפתור אותן ( זיהוי צוואר בקבוק והיכולת לשחרר אותו ) .

המודל של פורטר, סביבת המיקרו , קבוצות אסטרטגיה –  המודל מנתח את שדה הכוחות שקיים  בענף מבחינת המתחרים של הארגון. הוא מאפשר למנהלים להבין את סביבת הארגון, לבחון את הסיכויים O  והאיומים הקיימים בענף בו הם נמצאים ולהעריך את עוצמת התחרות שיתמודדו איתה. המודל מדבר על קבוצות אסטרטגיה , פירמות המתחרות ישירות אחת בשנייה, פירמות הנוקטות באסטרטגיה דומה ויש להן לפחות 2 תכונות חשובות משותפות ( פונות לאותם לקוחות, מחירים דומים, טכנולוגיות זהות, ערוצי הפצה דומים, שרשרת ערך דומה וכו'. )

מודל 5 הכוחות של פורטר, סביבת MESO  – המודל מדבר על 5 כוחות הפועלים בענף , ככל שהכוחות חזקים יותר, כך התחרות חזקה יותר בענף, כך כדאי פחות לארגון חדשה להיכנס לענף . 5 הכוחות הם :

  1. עוצמת התחרות – כמה מתחרים יש בתחום, מה רמת הביקוש בענף, מה מחסומי היציאה מהענף ( ככל שקשה יוצר לצאת, התחרות קשה ותר ) , מה המבנה התחרותי של הענף.
  2. מחסומי כניסה למתחרים פוטנציאליים – כמה המתחרים שבתוך הענף מוגנים, כמה גדר הכניסה לענף גבוהה, מהי נאמנות הלקוחות, מה היתרון לגודל בענף, מה עלות המעבר ללקוח, מה התקנות והחוקים שחלים על הענף
  3. כח מיקוח לקוחות – מה כח המיקוח של הלקוח, כמה הלקוח יכול להשפיע על מחירי הארגון. ככל שיש יותר לקוחות כח המיקוח נמוך יותר. ככל שכח המיקוח גבוה יותר, התחרות קשה יותר .
  4. כח מיקוח ספקים – ככל שיש יותר ספקים בענף, כח המיקוח שלהם מול הארגון יורד. ככל שלספק יש יותר כח מיקוח, התחרות בענף גבוהה יותר.
  5. מוצרים תחליפיים – כמה מוצרים תחליפיים קיימים בענף. ככל שיהיו יותר מוצרים תחליפיים, כך התחרות תהיה גדולה יותר .

ביקורת על המודל :

  1. המודל לא רלוונטי כאשר הענף עובר שינוי משמעותי למשל ממצב של הרבה חברות למצב של מעט חברות ( ממצב של ענף מפוצל לענף מאוחד ) ,
  2. המודל לא יודע להתמודד עם דינמיקה של ענף, הוא לא יודע להתמודד עם דעיכה של ענף, מיתון וכו'.